Shenzhen Chengsuchuang Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $33,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shenzhen Chengsuchuang Technology Co., Ltd.
Guangdong, China

mainCategories

Development Kits
Electronic Components
Development Kits
Consumer Electronics
3,00 US$ - 5,00 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 1,20 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,20 US$ - 0,30 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 2,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)
0,60 US$ - 1,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
11,00 US$ - 12,00 US$/Cái
200 Cái(Min. Order)
1,00 US$ - 2,00 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
1,50 US$ - 2,00 US$/Cái
1 Cái(Min. Order)

Our Advantage

Manufacturing Ability
Experienced teams are able to do PCB Design and PCB Assemble provided,especially focus on wireless fields,module fields,communication fields,Industrial fields for many years.
Raw Material Quality Warranty
More than 10 years sourcing and inspection experienced to all kinds of Integrated Ciurcuits,Diodes,Transistor,Capacitors.Quality Guaranteed.
Professtional Equipment
We know it is important to provide competitive items to our partner,therefore,we buy professtional equipment to provide the mass production ability.

Contact Us
Loading